Lista produktów wg marki Earth Friendly Products

EARTH FRIENDLY PRODUCTS jest marką ekologicznych środków czyszczących. Produkty są organiczne, stworzone wyłącznie z naturalnych i odnawialnych zasobów przyrody.

Nasze produkty są organiczne, stworzone wyłącznie z naturalnych i odnawialnych zasobów przyrody jakimi są rośliny i minerały.

EARTH FRIENDLY PRODUCTS nie zawierają składników stosowanych w konwencjonalnych detergentach (chloru, amoniaku, fosforanów, formaldechydu czy pochodnych ropy naftowej).

Nasz KOD WOLNOŚCI to wykaz substancji, od których jesteś WOLNY, jeśli używasz produktów EARTH FRIENDLY PRODUCTS.

EARTH FRIENDLY PRODUCTS są WOLNE od następujących składników:

• Fenol Alkilowy,

• Amoniak,

• Octan Amylu,

• Składniki pochodzenia zwierzęcego (i badane na zwierzętach),

• Sztuczne (syntetyczne), zapachy / perfumy,

• Sztuczne (syntetyczne) barwniki, • Chlorek, • Benzen lub Benzyna,

• Bor,

• CFC i HCFC (freony),

• Chlor (kwas solny),

• TEA (trietanolamina),

• MEA (monoetanoloamina),

• Dioksan lub eter dietylenowy.

EARTH FRIENDLY PRODUCTS zostały zatwierdzone przez stowarzyszenia Vegan Society i PETA.